Team2820

Ons dorp, jouw thuis

Deel jij onze mening?

Bonheiden-Rijmenam is een fantastische gemeente. Heerlijk in het groen vind je er fijne wijken met toffe bewoners, betrokken handelaars en actieve verenigingen. Het leven is er aangenaam, maar mist soms een beetje kleur, een tikkeltje ‘schwung’.

Een frisse blik en een gezonde portie lef moeten voor vernieuwing en verbetering zorgen. TEAM2820 is een groeiende groep mensen die samen Bonheiden-Rijmenam nóg mooier wil maken. De toekomst van onze burgers, buurten en verenigingen brengt ons op de been. We doorbreken de stilstand en komen in beweging. Samen brengen we nieuw leven in het bestuur van onze gemeente.

Ons dorp, uw thuis.
#Team2820

Leer ons kennen,
van onder naar boven

Bart Vanmarcke, Margherita Mazzocchi, Monni Bauwens, Pascal Vercammen, Matthias Retsin, Daniëlle Lauwers, Stef Boeckxstaens, Marijke Van Inthoudt, Edwin Stevens, Danny Geerinck, Michel Voskresensky, Lissy Clynhens, Patrick Van Der Hoeven, Bjorn De Saedeleer, Liesbeth Peeters, Chantal Jacobs, Kevin Torfs, Marina Geens, David Vandenbemd, Him Leung, Steffi Onsia, Michael De Saedeleer

Programmapunten

Met een gezond financieel beheer van onze gemeente als basis,
maken we ruimte voor broodnodige investeringen.

1.

We pleiten voor een heraanleg van Bonheiden centrum met meer groen én betere voet- en fietspaden, wat de dorpskern aantrekkelijker maakt voor bewoners, bezoekers en handelaars. We zijn voorstander van een ondergrondse parkeergarage die deels bekostigd wordt via een ‘bouwfonds’, gespijsd door projectontwikkelaars. Parkeren blijft gratis, zonder slagbomen of betaalterminals.

2.

Renovatie Sint-Maartensberg (oud gemeentehuis van Rijmenam). Ons team wil dit gebouw omvormen tot een sociale site, met naast het dienstencentrum ook het OCMW en burelen voor de thuisdiensten. Er is ruimte beschikbaar voor externe partners om ter plaatse hulp en advies te verstrekken.

3.

Renovatie Baxbos (huidig OCMW). We vormen dit om tot een kinderopvang door een concessie uit te schrijven. Het grote tekort aan kinderopvangplaatsen wordt zo aangepakt op een interessante en groene locatie.

4.

De rioleringsgraad moet in de periode 2024-2030 opgetrokken worden van 75% tot 90%. Een goede waterhuishouding is geen luxe. Parallel dient fietsinfrastructuur verbeterd te worden. Muizensteenweg en Dijleweg staan hoog op de agenda.

5.

Het verenigingsleven is het kloppende hart van elk dorp. Een uitgebreid systeem van basissubsidies komt sport-, cultuur-, jeugd-, senioren- en handelaarsverenigingen ten goede. Extra ondersteuning van energetische renovaties is essentieel voor onze sportclubs en jeugdverenigingen.

6.

Een gezonde geest in een gezond lichaam betekent een degelijke sportinfrastructuur. De sites Berentrode en Gentiaan hebben nood aan grondig onderhoud. De mogelijkheden voor een bijkomende locatie dienen onderzocht te worden. De aanleg van kunstgrasvelden willen we ondersteunen.

7.

Cultuurcentrum ‘t Blikveld heeft een knappe buitenruimte die nu amper tot niet gebruikt wordt. Het amfitheater kan voor een beperkte kostprijs weersbestendig gemaakt worden door een permanente overkapping, die bij zomerse temperaturen ook kan worden opengesteld.

8.

Onze straatverlichting wordt in snel tempo vervangen door LED-verlichting. Deze lampen verbruiken aanzienlijk minder en kunnen ‘s nachts worden gedimd in plaats van gedoofd. Wij pleiten ervoor deze lichten ‘s nachts te dimmen, wat de veiligheid verhoogt.

9.

Het groene karakter van Bonheiden en Rijmenam moet behouden blijven. Het ruimtelijke kader moet meer mogelijkheden bieden aan moderne woonvormen, zoals cohousing, zorgwonen en het opsplitsen van oudere villa’s. Jonge nestverlaters en alleenstaanden kunnen zo gemakkelijker een aanbod vinden in eigen gemeente.

10.

Burgemeester en schepenen moeten aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Een wekelijkse zitdag kan de drempel naar de burger aanzienlijk verlagen, waarmee we het vertrouwen in de politiek willen helpen herstellen.

Bart Vanmarcke is lijsttrekker

Op een drukbezochte nieuwjaarsreceptie stelde TEAM2820 haar lijsttrekker voor:

Zelf toont Bart zich erg gedreven om het bestuur van Bonheiden-Rijmenam dichter bij de bevolking te brengen.

“Politiek is te vaak het verhaal van steeds dezelfde mensen die steeds dezelfde boodschap brengen. TEAM2820 doorbreekt deze politieke stilstand. Door verenigingen, ondernemers en buurten te betrekken, bouwen we aan een nieuw netwerk dat zich ten volle wil inzetten voor de eigen gemeente. TEAM2820 trekt de sociale kaart en wil lokaal mensen verbinden, met diverse initiatieven.

Ook jij kan mee vormgeven aan het Bonheiden-Rijmenam van morgen. Aarzel niet ons te contacteren. We zijn immers allemaal ‘TEAM2820’!

Contacteer ons

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht.